Test - Odkud pramení vaše motivace?

01.11.2009 14:26

Napište si na papír několik situací ve vašem dosavadním životě, kdy jste se pro něco rozhodli a také jste to udělali. U každé situace přemýšlejte, co vás nejvíc pohnulo k činnosti, ke konkrétní akci? Co bylo tím hlavním „spouštěcím mechanismem“? Co hrálo nejdůležitější roli? Můžete to použít i tentokrát?

Otestujte se, odkud pramení vaše motivace:

 

U každého výroku odpovězte ano nebo ne.

ANO

NE

1.

Věřím ve vlastní schopnosti a dovednosti. 

 

 

2.

Moje očekávání jsou přiměřená mým předpokladům a možnostem. 

 

 

3.

Motivují mě situace, kde mohu ukázat své silné stránky. 

 

 

4.

Největší odměnou a oceněním je pro mě úspěch v tom, co dělám. 

 

 

5.

Pozitivní zpětná vazba, pochvala a uznání od druhých lidí jsou pro mě důležitější než peníze.

 

 

6.

Mohu o sobě říci, že jsem sebevědomý/á. 

 

 

7.

Mám silnou potřebu dělat něco smysluplného. 

 

 

8.

Vzdělávám se a pracuji na sobě, abych dokázal/a plně využít svůj potenciál.

 

 

9.

Vlastní činnost a její výsledky ve mně vytvářejí silnější pocit radosti než vnější ohodnocení.

 

 

10.

Když dostanu nový úkol, ptám se spíše „Co nového se přitom naučím?“ než „Co za to dostanu?“.

 

 

Převaha odpovědí ANO: Vaše motivovanost je primární, vnitřní. Děláte svoji práci pro radost a pro pocit uspokojení, ne pro peníze či společenskou prestiž.

Převaha odpovědí NE: Vaše motivace je založená převážně na sekundárních, vnějších stimulech. Abyste zůstali motivovaní, potřebujete odměnu a ocenění zvenčí.

Zpět