Test - Myslíte pozitivně?

28.02.2010 16:06

Jste člověkem, který může úspěšně používat sebekoučování? Napovědět vám může tento krátký test:

 

U každého výroku odpovězte ano nebo ne.

ANO

NE

1.

Při pohledu na vlastní budoucnost jsem optimistický/á. 

 

 

2.

Mám téměř neustále dobrou náladu a chuť do života. 

 

 

3.

Mám pocit, že osud je ke mně spravedlivý. 

 

 

4.

Souhlasím s tvrzením, že odvážným vždy štěstí přeje. 

 

 

5.

Jsem přesvědčený/á, že mě moji blízcí mají opravdu rádi. 

 

 

6.

Většina lidí mě považuje za úspěšného a šťastného člověka. 

 

 

7.

Žiji spíše svými úspěchy a radostmi, starosti házím za hlavu. 

 

 

8.

Myslím si, že většina mých návyků je dobrých a žádoucích. 

 

 

9.

Mám pocit, že většina mých schopností je využívána a oceňována. 

 

 

10.

Jsem přesvědčený/á o tom, že pro většinu problémů existují dobrá řešení.

 

 

Převaha odpovědí ANO: Jste většinou pozitivně naladěný/á a snadno se vyrovnáváte s životními překážkami. Sebekoučování pro vás bude určitě přínosné.

Převaha odpovědí NE: Určitě i vy máte mnoho výjimečných schopností, které můžete využít k radosti své i svého okolí, jen je třeba si je uvědomit. Věnujte se více svému sebepoznávání a určitě objevíte mnoho pozitivního. Než se pustíte do sebekoučování, vyzkoušejte nejdříve spolupráci s externím koučem.

 

Zpět