Test - Jste extravert nebo introvert?

30.04.2010 15:45

Následující test vám potvrdí, zda jste spíše extravertně nebo introvertně zaměření: 

I. část

 

U každého výroku odpovězte ano nebo ne.

ANO

NE

1.

Mám rád/a společnost. 

 

 

2.

Vyhledávám hodně podnětů zvenčí. 

 

 

3.

Jsem rád/a aktivní. 

 

 

4.

Potřebuji často nějakou změnu. 

 

 

5.

Mám rád/a, když se okolo mě pořád něco děje. 

 

 

6.

Občas reaguji impulsivně. 

 

 

7.

Občas se prohřešuji proti společenským pravidlům. 

 

 

8.

Někdy se mi stává, že se neovládnu a ztratím nad sebou kontrolu. 

 

 

9.

Raději jednám, než dlouze přemýšlím. 

 

 

10.

Mám hodně známých a snadno se seznamuji. 

 

 

II. část

 

U každého výroku odpovězte ano nebo ne.

ANO

NE

1.

Pokládám se za hodně svědomitého člověka. 

 

 

2.

Příliš nestojím o společnost druhých lidí. 

 

 

3.

Vyhledávám spíše klid, nemám kolem sebe rád/a rozruch. 

 

 

4.

Považuji se za opatrného a rozvážného člověka. 

 

 

5.

Raději věci pozoruji, než abych se jich přímo zúčastnil/a. 

 

 

6.

Umím se většinou dobře ovládat a mám nad sebou kontrolu. 

 

 

7.

Opravdu málokdy porušuji společenská pravidla. 

 

 

8.

Přemýšlím rád/a o sobě a o svých bližních. 

 

 

9.

Než se do něčeho pustím, důkladně si věci promyslím a naplánuji. 

 

 

10.

Mám pouze málo přátel, ale jde o hluboké a dlouhodobé vztahy. 

 

 

Převaha odpovědí ANO v I. části: Vykazujete typické vlastnosti extroverta.

Převaha odpovědí ANO ve II. části: Vaše zaměření je spíše introvertní.

Zpět