Test - Jste cílevědomí?

28.04.2009 12:32

1. Před každým pracovním dnem si rezervuji určitý čas pro přípravu, plánování.

Ano
  ?
  Ne
2. Deleguji vše, co lze delegovat (převedu své úkoly na jiné osoby).

Ano
  ?
  Ne
3. Písemně si stanovím úkoly a cíle s termíny vyřízení.

Ano
  ?
  Ne
4. Snažím se každý úkol zpracovat pouze jednou a definitivně.

Ano
  ?
  Ne
5. Denně sestavím seznam úkolů a stanovím jejich priority.

Ano
  ?
  Ne
6. Účinně se bráním rušivým telefonům, netermínovaným návštěvám a poradám.

Ano
  ?
  Ne
7. Snažím se rozvrhnout jednotlivé práce podle své výkonnostní křivky.

Ano
  ?
  Ne
8. V mém plánu jsou časové rezervy pro akutní a neplánované úkoly.

Ano
  ?
  Ne
9. Své činnosti organizuji tak, že se nejdříve soustředím na nejdůležitější úkoly.

Ano
  ?
  Ne
10. Umím říci ne, pokud mě někdo chce připravit o čas určený na důležitější věci.

Ano
  ?
  Ne

 

Převaha odpovědí ANO:

Jste velmi cílevědomí a svých cílů většinou bez problémů dosáhnete. Umíte dobře hospodařit se svým časem a přednostně se věnujete důležitým věcem.

Převaha odpovědí ? (nevím, něco mezi):

Snažíte se řídit svůj život a svůj čas, nejste však dostatečně důslední, abyste byli v dosahování svých cílů vždy úspěšní.

Převaha odpovědí NE:

Svých cílů často nedosáhnete, protože neumíte příliš plánovat a necháte se snadno ovlivnit druhými. To se ale dá zlepšit, jestliže si zavedete svůj seznam cílů a priorit a také jej budete dodržovat.

Zpět