Test - Jaké je vaše ohnisko kontroly?

30.11.2010 14:07

 

 

U každého výroku odpovězte ano nebo ne.

ANO

NE

1.

Věřím ve vlastní schopnosti a dovednosti. 

 

 

2.

Moje očekávání jsou přiměřená mým předpokladům a možnostem. 

 

 

3.

Motivují mě situace, kde mohu ukázat své silné stránky. 

 

 

4.

Největší odměnou a oceněním je pro mě úspěch v tom, co dělám. 

 

 

5.

Pozitivní zpětná vazba, pochvala a uznání od druhých lidí jsou pro mě důležitější než peníze.

 

 

6.

Mohu o sobě říci, že jsem sebevědomý/á. 

 

 

7.

Mám silnou potřebu dělat něco smysluplného. 

 

 

8.

Vzdělávám se a pracuji na sobě, abych dokázal/a plně využít svůj potenciál.

 

 

9.

Vlastní činnost a její výsledky ve mně vytvářejí silnější pocit radosti než vnější ohodnocení.

 

 

10.

Když dostanu nový úkol, ptám se spíše „Co nového se přitom naučím?“ než „Co za to dostanu?“.

 

 

Převaha odpovědí ANO: Jste spíše internalista, člověk s vnitřním ohniskem kontroly. Rovněž vaše motivovanost je primární, vnitřní. Děláte svoji práci pro radost a pro pocit uspokojení, ne pro peníze či společenskou prestiž.

Převaha odpovědí NE: Máte zřejmě vnější ohnisko kontroly. Vaše motivace je založená převážně na sekundárních, vnějších stimulech. Abyste zůstali motivovaní, potřebujete odměnu a ocenění zvenčí.

Zpět