Test - Hospodaříte efektivně s časem při své práci?

31.03.2010 13:00

 

U každého výroku odpovězte ano nebo ne.

ANO

NE

1.

Své cíle a úkoly si plánuji písemně a pravidelně je kontroluji. 

 

 

2.

Čas plánuji realisticky, dokážu odhadnout, kolik času mi různé věci zaberou a ponechávám si dostatečnou časovou rezervu.

 

 

3.

Úkoly, které mohu, předám ostatním, abych se mohl/a věnovat podstatným a důležitým záležitostem.

 

 

4.

Rozlišuji a dodržuji členění svých cílů na krátkodobě, střednědobé a dlouhodobé.

 

 

5.

Dokáži vždy říci „ne“ každému, kdo mě vyrušuje od důležitého úkolu.

 

 

6.

Záležitosti k vyřízení třídím a vyřizuji podle jejich důležitosti. 

 

 

7.

Pracovní dobu přizpůsobuji svým fyzickým předpokladům a kondici, svůj výkon zvyšuji vhodným zařazováním přestávek.

 

 

8.

Snažím se využít i zdánlivě ztracený čas, např. při cestách nebo při čekání.

 

 

9.

Mám ve svých věcech řád a systém, nemusím se zdržovat hledáním.

 

 

10.

Na konci každého pracovního dne si písemně naplánuji úkoly a aktivity na příští den.

 

 

Převaha odpovědí ANO: Jste příkladem pro všechny, kdo stále naříkají na problémy s časem. Gratuluji!

Převaha odpovědí NE: Svůj čas neplánujete příliš efektivně, často o jeho využití rozhoduje spíš vaše okolí než vy. Zkuste si přečíst nějakou příručku o time managementu.

 

Zpět