Test - Hospodaříte efektivně s časem?

31.05.2009 22:45

U každé otázky označte buď „Zřídka“, „Často“ nebo „Vždy“

Sebehodnocení

Zřídka

Často

Vždy

1. Cíle a úkoly si plánuji písemně.

 

 

 

2. Rozlišuji a dodržuji členění cílů na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé.

 

 

 

3. Své cíle a úkoly pravidelně kontroluji.

 

 

 

4. Čas plánuji realisticky a ponechávám si dostatečnou časovou rezervu.

 

 

 

5. Ostatními se nenechám vyrušovat a rozptylovat.

 

 

 

6. Úkoly, které mohu, předám ostatním, abych se mohl/a věnovat podstatným záležitostem.

 

 

 

7. Dokáži vždy říci „ne“ každému, kdo mě vyrušuje od vyřizování důležitého úkolu.

 

 

 

8. Záležitosti k vyřízení třídím podle jejich důležitosti.

 

 

 

9. Každým pracovním úkonem se zabývám jen jednou.

 

 

 

10. Záležitosti vyřizuji v pořadí podle jejich závažnosti.

 

 

 

11. Pracovní dobu přizpůsobuji svým fyzickým předpokladům.

 

 

 

12. Svůj výkon zvyšuji vhodným zařazováním přestávek.

 

 

 

13. Snažím se využít i zdánlivě ztracený čas.

 

 

 

14. Bráním se nesystematičnosti i „perfekcionismu“.

 

 

 

15. Na konci pracovního dne si písemně naplánuji aktivity příštího dne.

 

 

 

Za odpověď „Vždy“ si započtěte 5 bodů, za odpověď „Často“ 3 body a za odpověď „Zřídka“ žádný.

Počet bodů celkem: ......................................

0 – 25 bodů      Čas neplánujete efektivně, často o jeho využití rozhoduje Vaše okolí. Tím přicházíte o mnoho času.

26 – 50 bodů    Snažíte se o efektivní využití času, nejste však dostatečně důsledný/á.

51 – 65 bodů    S časem hospodaříte dobře, snažte se ještě o dílčí zlepšení.

66 – 75 bodů    Jste příkladem pro všechny, kteří mají problémy s časem. Gratuluji!

Zpět