Test - Dokážete poskytnout užitečnou zpětnou vazbu druhým?

30.11.2009 15:37

 

 

U každého výroku odpovězte ano nebo ne.

ANO

NE

1.

Dávám druhým lidem zpětnou vazbu pouze, když s tím výslovně souhlasí nebo když mě o to sami požádají.

 

 

2.

Je zcela na rozhodnutí druhého člověka, zda se mou zpětnou vazbou nebo mým doporučením bude řídit.

 

 

3.

Chování druhých lidí nehodnotím, ale popisuji. Nevyjadřuji se k jejich vlastnostem, ale pouze k chování, které vidím.

 

 

4.

Říkám druhým lidem, jak na mě osobně jejich chování působí. 

 

 

5.

Vždy dokáži najít něco, co mohu na druhém pochválit. 

 

 

6.

Mám vždy na paměti důvod, proč dávám druhému zpětnou vazbu – abych mu pomohl/a něco zlepšit.

 

 

7.

Vždy si ověřuji, jak druhý člověk mé zpětné vazbě porozuměl. 

 

 

8.

Dávám vždy konkrétní zpětnou vazbu, nezobecňuji („Ty vždycky …“, „Ty nikdy …“)

 

 

9.

Dávám vždy konstruktivní zpětnou vazbu, nikdy neobviňuji ani nevyčítám.

 

 

10.

Umím poskytovat zpětnou vazbu pomocí otázek, nechávám druhého, aby se zhodnotil sám.

 

 

Převaha odpovědí ANO: Od vás je radost dostat zpětnou vazbu, umíte ji předávat korektně a citlivě.

Převaha odpovědí NE: Lidé, kterým dáváte zpětnou vazbu, se asi často brání nebo jsou v opozici. Vyzkoušejte jiný způsob, jak jim vaše postřehy sdělit.

 

Zpět