Systemická práce s rodinou

25.03.2015 10:14

Mými klienty při životním koučinku nejsou jen jednotlivci, ale často i manželské nebo partnerské páry či rodiče s dítětem.

Vedení koučovacího rozhovoru s vícečlennou skupinou vyžaduje specifické dovednosti a využití jiných technik ze strany kouče. Abych posílila své kompetence v této oblasti, absolvovala jsem v březnu 2015 akreditovaný čtyřdenní výcvik "Systemická práce s rodinou" ve Vzdělávacím a tréninkovém institutu HERMÉS Praha.

Tento výcvik vycházel ze systemického přístupu a byl zaměřený na získání praktických dovedností ve vedení konstruktivistického rozhovoru s rodinou jako vícečlenným systémem, v němž každý ze zúčastněných má své žádosti a svá očekávání. Cílem takového rozhovoru je hledat a rozvíjet řešení s maximálním využitím přirozených zdrojů rodinného systému.

 

Zpět