Smysly - intuice

30.04.2010 15:39

Lidé s preferencí smyslového vnímání se projevují následovně:

 • Vyjadřují se v konkrétních termínech, mají rádi fakta a konkrétní údaje (data, čísla, grafy …)
 • Jsou praktici a realisté
 • Rádi se obklopují lidmi zaměřenými na realitu
 • Dávají přednost v minulosti osvědčeným a standardním metodám řešení problémů
 • Raději pokračují v tom, co je teď, a stále to vylepšují
 • Postupují precizně, krok za krokem, jsou zaměřeni na detaily
 • Raději dělají věci s praktickým zaměřením než něco teoretického
 • Zpravidla dobře odhadují, jak dlouho bude práce trvat
 • Raději zdokonalují dosud naučené dovednosti, než aby se učili něco nového
 • Cítí se ve stresu, když jsou zahlceni abstraktními teoriemi
 • Jejich motto je: „Pouze fakta, prosím“.

Lidé s převahou intuice se projevují následovně:

 • Vyjadřují se více v obecných pojmech
 • Mají velkou schopnost představivosti
 • Často hovoří o vizi, cílech, strategii, možnostech
 • Rádi vymýšlejí nové postupy, jak dělat věci nebo řešit problémy
 • Rádi řeší nové, komplexní problémy
 • Vítají možnost učit se něco nového
 • Mají mnoho nápadů, ale mohou přehlížet fakta
 • Jsou zaměřeni na celek, mohou opomíjet detaily
 • Raději udělají radikální změnu, než aby postupně vylepšovali stávající stav
 • Pracují ve vlnách energie, často přestávají vnímat čas
 • Cítí se ve stresu, když jsou zahlceni velkým množstvím detailů
 • Jejich motto je: „Jak to spolu souvisí? Co je za tím?“

Jak komunikovat s lidmi s převahou smyslového vnímání:

 • Poskytujte konkrétní informace a ukazujte hned jejich praktickou aplikaci,
 • Ukažte jim čísla, data, tabulky, grafy,
 • Naslouchejte podrobně faktům,
 • Vyhněte se používání metafor, analogií a další obrazné nebo příliš obecné komunikaci,
 • Zaměřujte se na přítomnost (jak to vypadá teď)
 • Buďte praktičtí a „nohama na zemi“.

Jak komunikovat s lidmi s převahou intuice:

 • Nejprve dejte celkový pohled, přehled, náčrt situace,
 • Poskytněte představu o dlouhodobém rámci a širších souvislostech úkolu,
 • Vždy jim sdělte důvody, proč mají něco udělat,
 • Zaměřujte se na budoucnost, na možnosti vývoje situace,
 • Nezabředejte příliš podrobně do sdělování fakt a detailů,
 • Sdělujte hlavní body, přidejte jen některá nezbytná fakta.
Zpět