Říjen 2019: Jak kouč pomáhá klientovi přejít od slov k činům?

19.09.2019 11:47

Koučování není nikdy jen nezávazným popovídáním si s koučem. Je vždy akčně zaměřené. Vždycky směřuje k nějakým konkrétním krokům, akcím, které si klient ve spolupráci s koučem naplánuje a pak také zrealizuje. Nestačí tedy, aby si klient uvědomil a pojmenoval své možnosti (co by mohl udělat), ale kouč ho vždy vede k rozhodnutí, co tedy doopravdy udělá, jaký bude jeho první krok, co bude následovat ...

Proto je důležitou kompetencí kouče schopnost vést klienta k plánování akcí. Mezinárodní federace koučů ICF tuto kompetenci definuje jako "schopnost vytvářet s klientem příležitosti k neustálému učení (jak při koučování, tak v běžných životních a pracovních situacích), a příležitosti k podniknutí nových akcí, které jej co nejúčinněji dovednou k dohodnutým cílům koučování".

Jak to kouč dělá?

Rozhodnutí

V prvé řadě kouč klientovi pomáhá dospět ke konkrétnímu rozhodnutí. Která z celé řady objevených možností bude pro klienta ta nejvhodnější? Jakou konkrétní cestu si klient vybere? K tomu kromě koučovacích otázek může sloužit řada technik, zaměřených na rozhodování (analýza pro a proti, SWOT analýza, mentorský stůl, kartézské kvadranty atd.).

Akční plán

Jakmile se klient rozhodne pro nějakou z možností, cest nebo způsobů řešení, kouč ho vede k vytvoření akčního plánu. Kouč se například ptá:

 • Co tedy teď skutečně uděláte?
 • Jaký bude váš první krok?
 • Kdy ho uděláte?
 • Jaké zdroje, jakou pomoc a podporu pro to budete potřebovat?
 • Koho o tom potřebujete informovat?
 • Jaké další kroky budou následovat?
 • Jak si ověříte, že to bylo úspěšné, že to vedlo k cíli?

Výstupem je konkrétní plán dalšího postupu včetně termínů, se kterým klient z koučovacího sezení odejde. V ideálním případě by měl tento plán být SMART, tj.

 • Specifický, konkrétní
 • Měřitelný
 • Akceptovaný klientem
 • Reálný
 • Termínovaný
Akční plán by měl být zaměřený na kroky, které klientovi umožní projevit, procvičit a prohloubit nové poznatky, a které ho posunou směrem k žádoucímu cíli. "Akcí" přitom může být i něco si promyslet nebo prostudovat, něco u sebe pozorovat nebo zaznamenávat (například jak často a v jakých situacích se objevuje nějaké klientovo chování nebo návyk, jak na jeho chování reaguje okolí ...).
 

Odhodlání, závazek

Když má klient naplánované další kroky, kouč zároveň ověřuje jeho odhodlání je skutečně udělat, například:
 • Jak se můžete zavázat, že tyto kroky uděláte?
 • Jak moc jste přesvědčený, že je skutečně uděláte?
 • Co by mohlo vaše přesvědčení zvýšit?
 • Co vám pomůže, abyste to skutečně udělal?

Zpětná vazba

Při následujícím setkání s klientem kouč obvykle začíná tím, že se vrátí k akčnímu plánu klienta z minulého sezení a ptá se například:

 • Co jste skutečně udělal?
 • Jaký to mělo výsledek, efekt?
 • Jak jste s tím výsledkem spokojený?
 • Jak vás to posunulo směrem k vašemu cíli?
 • Co se vám dařilo a co se zatím nedařilo?
 • Kdybyste si to mohl zopakovat, postupoval byste stejně, nebo byste něco udělal jinak?

Cílem této zpětné vazby je, aby si klient sám vyhodnotil svoje kroky a jejich důsledky nebo přínosy. Pokud se ukáže, že klient naplánované kroky nezrealizoval, kouč ho nehodnotí ani nepeskuje, ale snaží se spolu s klientem najít příčiny. Bránily mu v tom nějaké vnější nebo vnitřní bariéry? Rozhodnul se klient pro jiný postup? Je třeba posílit jeho motivaci a odhodlání? Je třeba na akčním plánu něco změnit?

Pokud naopak klient nějaké kroky skutečně podniknul (i když třeba úplně nevedly k žádoucímu výsledku), kouč ho chválí, oceňuje a povzbuzuje.

Pokud využíváte služeb kouče, odcházíte vždy ze sezení s konkrétním akčním plánem?

Mnoho úspěchů Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!

 

 
Zpět