Říjen 2018: Dokážete dávat zpětnou vazbu?

18.09.2018 12:36

Jednou z důležitých rolí kouče je poskytovat koučovaným zpětnou vazbu.

Zpětnou vazbu při práci s lidmi můžeme dávat z mnoha důvodů - například při splnění nebo nesplnění nějakého úkolu či závazku, vyhodnocení pokroku, při pracovním hodnocení ...

Při koučování je hlavním cílem zpětné vazby sebereflexe - pomoci druhému, aby si něco uvědomil, aby se nad tím zamyslel, aby se rozhodnul, jak s tím chce naložit. Zpětná vazba je impulsem k učení se, k dalšímu rozvoji.

Proč je vlastně zpětná vazba důležitá? Některé vzorce chování máme tak zautomatizované, že už si je ani neuvědomujeme. Postupujeme určitým způsobem, a už nad tím vůbec nepřemýšlíme. Nevnímáme, jaké signály vlastně vysíláme vůči svému okolí. Určité postoje, přesvědčení nebo způsoby chování považujeme za jediné možné, a nevidíme, že existují i jiné možnosti, že máme možnost volby. Proto se občas potřebujeme podívat do zrcadla. Kouč je člověk, který by měl umět takové zrcadlo ve správný čas a citlivým způsobem nastavit.

Umět dát dobře zpětnou vazbu není vůbec jednoduché - to je možná důvod, proč se tomu mnoho lidí (včetně manažerů) vyhýbá. Bojíme se, abychom se druhého nedotkli nebo aby se na nás nenaštval. Pojďme se podívat na nejčastější chyby, které lidé při poskytování zpětné vazby dělají. Děláte je také? A jak tedy jinak?

Chyba č. 1: Nedáváme žádnou zpětnou vazbu

Nic neříkáme, ale čekáme, že lidé sami z našeho chování nebo výrazu "přečtou" a pochopí, co jim chceme sdělit.

Druzí lidé ale neumí číst naše myšlenky, a náš výraz nebo chování si mohou vyložit mylně. Pokud chceme, aby si druzí lidé něco uvědomili, musíme jim to říci - samozřejmě ve vhodnou dobu a vhodným způsobem.

Chyba č. 2: Nepožádáme o svolení dát zpětnou vazbu

Pokud dáváme lidem nevyžádanou zpětnou vazbu, často nebude přijata. Druhý člověk na to v tu chvíli nemusí být připraven, a začne se bránit. Nebo možná o zpětnou vazbu od nás vůbec nestojí. To bychom měli respektovat.

Lepší je se zeptat, požádat o svolení: "Chtěl bys ode mě slyšet zpětnou vazbu na tu tvoji včerejší prezentaci? Kdy by se ti hodilo si o tom popovídat?"

Chyba č. 3: Hodnotíme

Dáváme zpětnou vazbu hodnotícím způsobem (dobře x špatně). Nálepkujeme. Říkáme druhým, co by podle nás měli nebo neměli dělat.

Například: "Ta tvoje včerejší prezentace byla dost slabá. Vůbec jsi nedokázal udržet pozornost lidí. Neměl bys mluvit v kuse tak dlouho. Musíš víc udržovat kontakt s posluchači."

Na hodnotící zpětnou vazbu lidé většinou reagují obranou. Začnou vám vysvětlovat, proč něco udělali, nebo zdůvodňovat, proč to jinak nešlo.

Místo toho je účinnější dávat zpětnou vazbu popisným způsobem. Nehodnotím, ale popisuji, co jsem viděl/a a slyšel/a. Nechám partnera, aby si z toho sám vyvodil nějaké závěry.

Například: "Všimla jsem si, že jsi mluvil v kuse déle než 15 minut. Celou tu dobu ses díval do svých poznámek, a ani jednou ses nepodíval na posluchače. Viděla jsem, že asi po pěti minutách lidé přestali poslouchat a začali se bavit mezi sebou. Jak to podle tebe ovlivnilo další průběh prezentace? Co bys mohl příště udělat jinak, aby sis udržel pozornost?"

Chyba č. 4: Předkládáme svůj názor jako fakt ("Tak to je")

Myslíme si, že sami nejlíp víme, jaký druhý člověk je, proč něco dělá nebo si něco myslí, a co by měl dělat jinak. 

Například: "Tvojí silnou stránkou při prezentaci je, že dokážeš věci dobře strukturovat. Slabou stránkou naopak je, že neudržuješ kontakt s posluchači. V tom by ses měl zlepšit".

Místo toho je vhodnější předložit svůj postřeh jako hypotézu, téma k diskusi. Například: "Když jsem tě poslouchala, měla jsem pocit, že se hodně soustředíš na obsah a příliš nevnímáš své posluchače. Vnímala jsem to správně? Jak jsi to viděl ty?"

Nebo můžeme celou zpětnou vazbu poskytnout formou otázek - nechat druhého, aby se sám zhodnotil a sám navrhnul možné kroky či řešení. Například: "Jak jsi byl spokojený s tou prezentací? Co myslíš, že se ti povedlo? Co ještě? A co se ti zatím nedařilo? Co by ti nejvíc pomohlo, abys z toho příště měl lepší pocit?"

Jaké chyby při poskytování zpětné vazby máte tendenci dělat vy? V čem byste se chtěl/a zlepšit? Co byste se chtěl/a lépe naučit? Jak by to ovlivnilo reakci, kterou od druhých lidí na vaši zpětnou vazbu obvykle dostáváte?

Mnoho úspěchů v poskytování zpětné vazby vám přeje váš kouč Irma Bohoňková!

 

Zpět