Registrace v seznamu supervizorů

29.04.2016 11:15

Jsem registrována v seznamu supervizorů společnosti REMEDIUM Praha o.p.s., která se zabývá vzděláváním a supervizí pro pracovníky v sociálních službách a dalších pomáhajících profesích.

Zahájila jsem supervizní spolupráci s organizací ADRA a se Střediskem rané péče v Českých Budějovicích.

Ráda nabídnu své supervizní služby i dalším neziskovým organizacím a pomáhajícím profesionálům v jihočeském regionu.

Zpět