Prosinec 2019: Jak kouč posiluje odpovědnost klienta?

19.11.2019 11:27

Tři hlavní věci, které se kouč snaží u svého klienta neustále posilovat a podporovat, jsou:

  1. sebedůvěra
  2. uvědomění, jasnost
  3. odpovědnost.

Kouč se snaží stále udržovat pozornost na tom, co je pro klienta důležité, dovést ho od slov k činům, ale přitom ponechávat odpovědnost za jejich realizaci klientovi. Je to jedna z klíčových dovedností kouče, definovaná Mezinárodní federací koučů (ICF). Pojďme se podívat, jak konkrétně to kouč dělá:

Jasně požaduje na klientovi, aby skutečně dělal kroky, které ho povedou ke splnění stanovených cílů.

Jak už jsem psala v říjnovém newsletteru, koučování nikdy není jen tak nezávazným rozhovorem, ale kouč vždy vede klienta k tomu, aby si naplánoval konkrétní kroky, které ho přiblíží k dosažení jeho cíle, a aby tyto kroky také realizoval. Pouhým přemýšlením a mluvením o věcech se tyto věci nezmění.
 

Aby byly úkoly dotaženy do konce, ptá se klienta na kroky, ke kterým se zavázal při předchozím sezení.

Kouč vlastně pomáhá klientovi, aby sám sobě poskytnul zpětnou vazbu: Co z kroků, které si naplánoval, skutečně udělal? Jaké to mělo výsledky? Co se mu dařilo nebo nedařilo? A pokud klient naplánované kroky neudělal, jaké byly důvody? Co mu v tom zabránilo?
 

Pomáhá klientovi si uvědomit, co udělal, neudělal, co se naučil či co nového si uvědomil od posledního setkání.

Otázky na uvědomění či učení jsou důležitou spoučástí každého koučovacího sezení. Zaznívají obvykle na začátku a na konci sezení. Kouč tím posiluje rozvoj a učení klienta, a přijetí jeho odpovědnosti za vlastní učení.
 

Udržuje klienta na vytyčené cestě i v době mezi sezeními 

Kouč udržuje pozornost klienta u plánu koučování, u dosavadních výsledků, u předem dohodnutého průběhu akcí a témat pro budoucí setkání. Zároveň ale nepřebírá odpovědnost za klienta tím, že by ho jakkoli kontroloval, upomínal nebo hodnotil.
 

Soustředí se na plán koučování, ale zároveň je i připraven upravit jednání a akce 

Kouč stále sleduje vývoj při koučování a změny směru, kterým se sezení ubírají. Kouč je flexibilní, cíl nebo plán, který už s klientem dohodnul, nebere jako dogma - je to spíš výchozí rámec. který klient může kdykoli změnit nebo upravit - a převzít za to odpovědnost.
 

Podporuje klienta v sebekázni

Kouč vede klienta k zodpovědnosti za sliby, které dává, k zodpovědnosti za výsledky plánovaných akcí nebo za konkrétní časově vymezený plán.
 

Pozitivním způsobem konfrontuje klienta s faktem, že nesplnil předem dohodnuté kroky.

V případě, že klient nedodržel svůj plán nebo nesplnil kroky, ke kterým se zavázal, kouč ho nikdy nehodnotí ani nekritizuje. Zároveň to ale ani neponechá bez povšimnutí, nebo se nesnaží klienta omlouvat. Když klient říká "nemohl jsem to udělat", kouč mu to pomáhí přerámovat na "nechtěl jsem to udělat, protože ...", nebo "rozhodnul jsem se to neudělat, protože ...". Ať už klient něco udělal, nebo neudělal, kouč mu to pomáhá vidět jako důsledek jeho vlastní volby a rozhodnutí.
 
Pokud využíváte služeb kouče, jakým způsobem Vás vede k přijetí odpovědnosti?
 
Mnoho úspěchů Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!
 
Zpět