Prosinec 2018: Dokážete zvládat své emoce?

13.11.2018 13:31

Patří emoce do koučování?

Rozhodně ano. Pocity a emoce jsou nedílnou součástí každé naší činnosti, neustále něco pociťujeme a prožíváme. Své emoce nedokážeme předem někde odložit, nechat je doma. Od kouče se rozhodně neočekává, že bude během své práce s klienty zachovávat poker face. Naopak, je žádoucí, aby kouč dával najevo, jak se cítí a také dokázal poznat, jak se cítí ten druhý. Kouč se často přímo ptá na pocity klienta a pracuje s nimi.

Jednou z nejdůležitějších kompetencí kouče je jeho emoční inteligence. Ta má několik složek:

 • sebeovládání - schopnost zvládat a kontrolovat svůj emoční stav,
 • sebeuvědomění - znalost sebe, svých emocí, toho, co mi mé emoce sdělují,
 • empatii - schopnost rozpoznat a "číst" emoce druhých,
 • sociální dovednosti - schopnost navazovat a udržovat vztahy s druhými lidmi.
 •  

Jak by měl kouč vyjadřovat vlastní pocity?

Emoce, které kouč zažívá při práci s koučovaným, by měl dokázat vhodným způsobem pojmenovat a sdělit.
 
Při koučování jsou časté pozitivní emoce - kouč velmi často pociťuje radost z úspěchů nebo pokroků klienta, sdílí s klientem jeho nadšení, pozitivní energii, spokojenost z dosažní cíle ...
 
Při sdělování vlastních pocitů je důležité, aby kouč mluvil za sebe, v první osobě: "Mám z toho radost.", "Jsem nadšený", "To mě velice potěšilo" ...
 
Pokud kouč naopak prožívá při práci s klientem negativní emoce, může být také dobré to klientovi sdělit. Je totiž pravděpodobné, že klient nevědomě vyvolává podobné pocity i v dalších lidech. Kouč tedy může klientovi nastavit zrcadlo, jak na něj určité chování klienta působí. V takovém případě je opět důležité popisovat a mluvit za sebe: "Když mluvíte tímhle tónem, cítím se sklesle a bez energie". "Když takhle poklepáváte nohou, cítím se neklidně".
 

Čeho by se naopak kouč měl vyvarovat?

 • Dávat najevo netrpělivost,
 • Dávat najevo zklamání,
 • Kritizovat klienta nebo mu něco vyčítat.
 

Jak by měl kouč zacházet s pocity druhých?

Pokud vidíme, že náš partner prožívá silné emoce, je určitě dobré nenechat to bez povšimnutí, ale
 • pojmenovat, co vidím nebo vnímám ("Vidím, že se vám úplně rozzářily oči", "Slyším, že se ti chvějě hlas" ...)
 • zeptat se na partnerovy emoce ("Jak se teď cítíš?", "Jaký je to pocit?")
 • ověřit si, zda je moje hypotéza ohledně partnerovy emoce správná ("Vypadá to, že z toho máte opravdu radost - je to tak?", "Zdá se mi, že z toho máš obavu - vnímám to správně?")
 • projevit pochopení a empatii ("Rozumím, že se takhle cítíš")
 • naslouchat potřebám, které jsou skryté za emocemi.

Čeho by se naopak kouč měl vyvarovat?

 • Ignorovat emoce druhých,
 • Zlehčovat nebo bagatelizovat emoce druhých,
 • Říkat lidem, jak by se měli nebo neměli cítit.
Dokážete při koučování otevřeně vyjadřovat vlastní pocity a dobře zacházet s pocity druhých? Co byste chtěli sami u sebe zlepšit?
 
Mnoho úspěchů při zvládání emocí vám přeje váš kouč Irma Bohoňková!
Zpět