Proč vlastně hodnotit?

31.10.2012 13:23

Proč vlastně dělat pracovní hodnocení? Každý člověk potřebuje dostávat zpětnou vazbu, aby věděl, jak si v práci stojí, jak je s ním jeho nadřízený spokojený, co ho čeká do budoucna a na co by se měl zaměřit. Pokud člověk dlouhodobě nedostává zpětnou vazbu, jeho výkon i motivace se snižují. Platí to jak v případě nedostatku pozitivní zpětné vazby, tak i negativní zpětné vazby. Co si asi v duchu říká člověk, který dělá svoji práci dobře a jeho nadřízený na to nijak nereaguje? Možná začne pochybovat o svých schopnostech. Nebo si řekne: „Já se tady tak snažím, a nikdo si toho ani nevšimne!“ Logickým důsledkem je, že příště se bude snažit méně. Co se naopak děje v hlavě člověka, který svou práci odvedl nedostatečně a také nedostal žádnou zpětnou vazbu? Možná si řekne: „Šéf nic neříkal, tak to takhle asi stačilo“.

Zpětnou vazbu potřebujeme i proto, že je základem naší schopnosti učit se. Odmalička se učíme tak, že něco uděláme, pak sledujeme, jak na to reaguje naše okolí, a podle toho své chování přizpůsobíme. Pokud je nějaké naše chování odměněno, příště se tak budeme chovat zase nebo ještě více. Pokud je naše chování potrestáno, tj. následuje taková reakce okolí, která je nám nepříjemná, příště se spíše podobného chování vyvarujeme.

V práci potřebujeme dostávat průběžnou zpětnou vazbu – tj. vědět, jak nás naše okolí a zejména náš nadřízený vidí a hodnotí právě teď. Ale potřebujeme také občas dostat souhrnnou, komplexní zpětnou vazbu za nějaké delší období, abychom věděli, jak si celkově stojíme, jak se daří plnit naše dlouhodobé cíle, zda a jak je s námi počítáno do budoucna. Tomuto účelu by mělo sloužit periodické pracovní hodnocení.

Lidé chtějí a očekávají zpětnou vazbu od svého nadřízeného, chtějí se dozvědět, co mohou očekávat do budoucnosti, chtějí dostat prostor pro svoje názory a náměty. Pokud manažer hodnotící rozhovory zanedbává nebo je dělá pouze formálním způsobem, lidi to demotivuje. Manažer se zároveň nedozví mnoho důležitých věcí, které by se mohl dozvědět, kdyby pracovnímu hodnocení věnoval náležitou pozornost.

Zpět