Proč nejsme šťastní?

30.06.2011 14:27

Výzkumy zjistily, že během posledních 40 let ve vyspělých zemích stoupá výskyt depresí. Je to paradoxní, neboť všechny objektivní ukazatele tělesné i duševní pohody v těchto zemích stále stoupají (ať už je to životní úroveň a kupní síla, úroveň vzdělání či výživa …). Ukazatele subjektivní pohody a spokojenosti však přitom klesají.

Martin Seligman vidí jako příčinu této „epidemie“ přílišné spoléhaní se na „zkratky ke štěstí“ – prchavá potěšení jako televize, drogy, nakupování, sex bez lásky, sledování sportů z pozice diváka .. Jedním z hlavních příznaků deprese je soustředěnost na sebe. Depresivní člověk až příliš přemýšlí o tom, jak se cítí, a proč se necítí lépe, než se zrovna cítí.

Činnosti vykonávané s hlubokým zaujetím, které nám přinášejí požitky, naopak rozptylují soustředěnost na sebe. Čím více se člověk dostává do stavu „flow“, tím méně je depresivní.

Co tedy můžeme udělat pro zvýšení svého pocitu štěstí a pohody? Nesnažit se ve svém životě dosahovat více a více potěšení, ale usilovat o více požitků. Nalézat takové činnosti, v nichž můžeme využívat a rozvíjet své silné stránky – ať už je to ve volném čase, v osobním životě nebo v práci.

Napište si seznam alespoň 10 činností, při kterých zažíváte pocit radosti a hlubokého zaujetí.

  1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. ...
  5. ...
  6. ...
  7. ...
  8. ...
  9. ...
  10. ...

Jak často jste se těmto činnostem v poslední době věnovali? Co můžete udělat pro to, abyste se jim věnovali více? A čím byste mohli tento seznam činností ještě obohatit?

Zpět