Proč jsou pozitivní emoce důležité?

31.01.2011 11:48

Psychologie se řadu let zabývala výzkumem negativních emocí a jejich významu pro lidskou psychiku. Záporné pocity - strach, smutek a zlost - fungují jako naše první obranná linie proti vnějším hrozbám. Mobilizují nás, nutí k vyšší soustředěnosti, přimějí nás zaujmout bojovou pozici. Vše vyústí v rychlou a rozhodnou akci (boj nebo útěk). Z vývojového pohledu měly a mají velký význam pro přežití člověka. Negativní emoce jsou součástí "her s nulovým součtem", kde to, co jeden člověk získá, je kompenzováno ztrátou druhého jedince. Jeden vyhraje, druhý prohraje.

K čemu nás ale příroda obdařila pozitivními emocemi? Kladné pocity dlouho stály mimo okruh zájmu psychologů. Až v roce 2000 přišla Barbara Fredricksonová se svou teorií o funkci pozitivních emocí. Podle ní mají pozitivní emoce rovněž velký smysl v evoluci. Rozšiřují naše trvalé intelektuální, tělesné a sociální zdroje a vytvářejí rezervy, z nichž můžeme čerpat, když se vyskytne nějaká příležitost či se objeví nějaká hrozba. Když máme dobrou náladu, lidé nás mají raději. Jsme výkonnější, tvořivější a tolerantnější. Jsme otevření novým nápadům a zkušenostem.

Kladné emoce jsou nezbytnou součástí situací, které končí oboustrannou výhrou, "her s nenulovým součtem". V takových situacích všichni získávají a nikdo neprohrává.

Dobrá nálada nás přivede na úplně jiný způsob myšlení než nálada špatná. Vzpomeňte si například na nějakou pracovní poradu, na níž panovala chladná a nepříjemná atmosféra a lidé byli negativně naladěni. V takovém rozpoložení máme tendenci soustředit se zejména na to, co je špatně, hledat chyby, kritizovat. Naproti tomu dobrá nálada podporuje myšlení, které je tvořivé, tolerantní, konstruktivní, velkorysé. V takovém rozpoložení se soustředíme na to, co je dobře a co by se dalo ještě zlepšit, přicházíme s kreativními návrhy, jsme schopní dívat se na věci z jiných úhlů pohledu.

Pokud pracovní úkol, před kterým se svým týmem stojíte, vyžaduje kreativní a konstruktivní myšlení, soustřeďte se nejdříve na to, jak v týmu povzbudit a udržet dobrou náladu.

Zpět