Proč je vlastně dobré mít cíle?

28.04.2009 12:16

Jakmile si stanovíme cíle, dostáváme svůj život více pod kontrolu. Teprve když máme jasný cíl, můžeme se vydat na cestu k němu, koncentrovat a zacílit svou energii a úsilí. S jasně stanoveným cílem také roste naše motivace ho dosáhnout. Cíle tedy dávají našemu životu jasné zaměření, směr, smysl.

Pro náš život jsou důležité cíle dvojího druhu. Jednak ty krátkodobé, které nám umožňují efektivně si plánovat a organizovat každodenní život, stanovovat si priority. To ale nestačí, nebo nemělo by stačit. Ukazuje se, že nejšťastnější a nejspokojenější jsou v životě lidé, kteří mají dlouhodobé cíle, kteří mají nějakou vizi, o jejíž dosažení dlouhodobě usilují.

Zkuste si odpovědět na následující otázky:

  • Kam směřujete?
  • Čeho chcete dlouhodobě ve svém životě dosáhnout?
  • Kde chcete být za 5 let, za 10 let, za 20 let? Jak by měl vypadat váš život?
  • Máte nějaký životní sen, kterého byste rádi jednou dosáhli?
  • Co chcete, aby za vámi zůstalo?
  • Jak chcete, aby na vás jednou lidé vzpomínali?
  • Co byste chtěli mít napsáno na svém epitafu?

Napište si alespoň 3 svoje krátkodobé a 3 dlouhodobé cíle!

Zpět