Pro koho ano a pro koho ne?

30.04.2014 11:04

Koučování je velmi univerzální metoda, která může být užitečná v řadě osobních i pracovních situací. Přesto to není metoda všespasitelná a nehodí se vždy a pro všechny. Pro koho se tedy koučování hodí a pro koho se nehodí?

Koučování je vhodné pro všechny, kteří:

  • chtějí dosáhnout lepších výsledků či vyššího výkonu v práci,
  • chtějí se dále rozvíjet a zdokonalovat, zlepšovat své dovednosti,
  • chtějí lépe vybalancovat svůj život,
  • chtějí vytčených cílů dosahovat rychleji a snadněji,
  • potřebují udělat nějaké důležité rozhodnutí či změnu,
  • jsou ochotni převzít plnou zodpovědnost za sebe a za svůj život.

Koučování naopak není vhodné pro ty, kteří:

  • jsou přesvědčeni, že už všechno umí a znají,
  • nemají motivaci sami na sobě pracovat,
  • očekávají hotové rady a návody,
  • očekávají, že za ně někdo jiný převezme odpovědnost a vyřeší jejich problémy.

Koučování nenahrazuje trénink ani poradenství

Pokud potřebujete získat konkrétní informace, znalosti, know-how, doporučení a rady, pravděpodobně se neobrátíte na kouče, ale spíš na lektora, mentora nebo konzultanta. Koučování však může být vhodnou formou "follow up" a pomůže vám nové znalosti rychleji a efektivněji převést do praxe.
 
Zpět