Práce

27.12.2009 14:41

Pro koho vytváříte přidanou hodnotu svojí prací? Zkuste si odpovědět na následující otázky:

  • Jaký význam a smysl má práce, kterou děláte?
  • Kdo má z vaší práce prospěch, pro koho jste užitečný/á?
  • Jak vás vaše práce naplňuje a uspokojuje?
  • Jak se cítíte být oceněn/a? Kdo si vás za vaší práci váží a proč?
  • Jak moc se ráno těšíte do práce?
  • Jak vám vaše práce umožňuje využívat váš potenciál, vaše schopnosti a dovednosti?
  • Jaké další příležitosti před sebou vidíte v pracovní oblasti?
  • Jak se vám daří vybalancovat vaši práci s vaším osobním životem?

Práce má smysl jen tehdy, jestliže přináší prospěch - vašim zákazníkům, zaměstnancům, spolupracovníkům, akcionářům, partnerům, a v neposlední řadě také vám samotným.

Zpět