Požádat a uspět

04.04.2013 14:32

Chcete si v práci říci o zvýšení platu, o povýšení, o nadstandardní benefit, o možnost absolvovat zajímavý trénink nebo o zařazení do zajímavého projektu, a nevíte jak na to?

Co v této situaci radí kariérový kouč?

Příprava rozhovoru

Než si sjednáte schůzku se šéfem, nejdříve se na takový rozhovor dobře připravte.

Nejdříve si ujasněte svůj cíl a svoje priority. Čeho konkrétně chcete dosáhnout? Co je pro vás nejdůležitější? Čeho se případně můžete vzdát? Co je minimální hranice vašeho požadavku, pod kterou určitě nechcete jít?

Vyjasněte si své motivy. Proč chcete právě toto? Jak moc je to pro vás důležité? Jaké alternativní řešení by pro vás bylo přijatelné (např. místo zvýšení platu poskytnutí služebního auta, možnost práce z domova, delší dovolená …)?

Živě si představte (vizualizujte) to, čeho chcete dosáhnout. Představte si, že váš cíl je splněn – jak to vypadá? Můžete si například představit sami sebe, jak poté, co jste získali vytouženou pozici, vedete první poradu svého nového týmu, nebo jak řídíte své nové služební auto.

Připravte si pádné argumenty pro jednání s nadřízeným. Předem si sami odpovězte na otázky:

 • Na čem zakládáte svůj požadavek? Na jakých svých silných stránkách, pracovních úspěších, kompetencích?
 • Co konkrétně své firmě nabízíte? V čem jste jedinečný/á? Kdybyste od zítřka nemohl/a chodit do práce, co by váš zástupce neuměl tak dobře jako vy?
 • Co se vám dosud podařilo mimořádně úspěšně zvládnout?
 • Co na vás oceňují lidé, se kterými spolupracujete (kolegové, podřízení, zákazníci, obchodní partneři …)? Jakou pozitivní zpětnou vazbu jste od nich v poslední době dostal/a?
 • Jak lze vyčíslit váš přínos pro firmu? Případně jaké přinášíte své firmě vědomosti, schopnosti a zkušenosti, které nelze jednoduše změřit?
 • Jaké jsou konkrétní výsledky vaší práce?
 • Co nového jste se v poslední době naučil/a? Jaké nové úkoly jste přijal/a?

Nyní se zkuste na situaci podívat z druhé strany – z pohledu vaší firmy nebo vašeho nadřízeného. Zkuste si opět odpovědět na otázky:

 • Jaké jsou úkoly a zájmy vašeho nadřízeného?
 • Do jaké míry může sám rozhodnout o vaší žádosti, případně kdo ještě toto rozhodnutí ovlivňuje?
 • Jaké případné námitky nadřízeného očekáváte a jak můžete těmto námitkám čelit?
 • Jaký způsob argumentace na vašeho šéfa obvykle „platí“? Slyší spíše na logické argumenty, data a čísla, nebo se rozhoduje spíše emocionálně, na základě svých pocitů? Je možné s ním vyjednávat či smlouvat?
 • Co z toho váš nadřízený (vaše firma) bude mít, když přistoupí na váš požadavek? Jaký prospěch jí plyne z vašeho návrhu? Buďte co nejkonkrétnější.

Vlastní rozhovor

Před vlastním rozhovorem se správně nalaďte. Dostatečně se vyspěte, dejte si dobrou snídani. Cestou na schůzku myslete na své úspěchy a na to, co vám ve vaší práci přináší radost.

Očekávejte předem, že uspějete. Naše očekávání, jak něco dopadne, fungují jako sebenaplňující se předpověď. Budete-li si dopředu v duchu říkat „To stejně nemá cenu“ nebo „Tohle určitě neprojde“, negativní výsledek si přivoláte. Zkuste si dopředu zformulovat pozitivní výrok, například: „Moje žádost je oprávněná, jsem na rozhovor dobře připraven a určitě uspěji“.

Chovejte se tak, jako kdybyste už uspěli. Vystupujte s přiměřenou sebejistotou. Udržujte oční kontakt. Vyhýbejte se slovům, které oslabují sílu vašeho sdělení (jako např. možná, snad, bohužel, lituji, mohlo by, nemyslím si, že …)

Udržujte rozhovor v pozitivní rovině. Použijte připravené argumenty ke zdůvodnění vašeho požadavku. Zdůrazněte prospěch, který z toho bude mít váš nadřízený, váš útvar nebo celá firma. Ani pokud se rozhovor nevyvíjí podle vašich představ, nesklouzněte ke stěžování, vyčítání či obviňování. Mluvte pouze za sebe – nesrovnávejte se s jinými lidmi, nekritizujte své spolupracovníky.

Mějte připravený plán B. Pro případ, že firma váš požadavek v současné době skutečně nemůže splnit, jak budete dále postupovat? Jaké alternativní scénáře přicházejí v úvahu? Můžete splnění svého cíle odložit, máte alternativní cíl, nebo je to pro vás signál, že se máte po naplnění svých cílů poohlédnout jinde?

Článek vyšel ve Zpravodaji pro mzdové účetní a personalisty dne 1.8.2011

Zpět