Oblasti využití koučování

28.02.2014 13:02

V dnešní době existují dvě hlavní oblasti využití koučování:

1. Koučování ve firmách

Koučování je ve firmách využíváno jako nástroj učení a rozvoje lidí, slouží k zvyšování efektivity práce, výkonnosti lidí, k dosahování lepších výsledků. Podle hlavního cíle koučování se pak používají "hezké české" názvy jako:

  • executive koučink
  • leadership koučink
  • performance koučink
  • development koučink apod.

Firmy si pro koučování svých zaměstnanců buď najímají externí kouče, nebo si vychovávají vlastní interní kouče (což mé své výhody a nevýhody, ale o tom někdy příště). Trendem je manažerské koučování - manažeři absolvují tréninky koučovacích dovedností a využívají je při vedení lidí (koučovací styl vedení). Ve firmách, kde je koučovací styl vedení natolik rozšířený, že ho už všichni považují za přirozený a jediný možný způsob práce s lidmi, můžeme mluvit o koučovací firemní kultuře. Takových firem u nás ještě není moc, ale první vlaštovky už jsou :-)

Koučování ve firmách probíhá nejčastěji jako individuální nebo jako týmový koučink. Využívá se i stínování, doprovázení, "spolujízdy" apod.

2. Koučování v osobním životě

Čím dál více koučů nabízí tzv. životní koučink, vztahový koučink, partnerský koučink, koučink zdravého životního stylu, finanční koučink apod., možností specializace je tu nepřeberně. Klienti ho vyhledávají, když mají nějaké těžkosti, se kterými si neví rady, nebo když mají nějaké cíle, kterých nedokážou dosáhnout sami. Takový koučink je často jakousi alternativou k psychoterapii nebo k odbornému poradenství. Od terapie se liší převážně tím, že se nevrací do minulosti, nesnaží se najít příčiny klientových problémů, nenabízí žádné interpretace nebo intervence kouče, klient není v roli "pacienta". Od poradenství se liší tím, že kouč klientovi nedává přímé rady a doporučení, ale důsledně ho vede k tomu, aby si své řešení nalezl sám.

Lidé, kteří se seznámili s koučováním a přijali za své principy, na kterých koučování stojí, pak mohou také s úspěchem používat koučink jako svépomocnou metodu a koučovat sami sebe. Takový self-koučink nám může pomáhat změnit nějaké naše zaběhnuté vzorce chování a myšlení a být efektivnější v dosahování našich cílů. Více o tom v mé knížce "Sám sobě koučem" (Poznání, 2010).

 

Zpět