Novinka v nabídce - manažerská supervize

19.05.2015 11:02

Jste manažer nebo vedoucí pracovník? Pak jste profesionál, jehož hlavní pracovní náplní je práce s lidmi, jejich vedení a motivování. Tato práce klade vysoké nároky na vaši psychiku a vaše interpersonální dovednosti. Přesto je většina manažerů po nástupu do vedoucí funkce „hozena do vody“ a učí se pracovat s lidmi hlavně metodou pokusu a omylu.

U pracovníků v pomáhajících profesích, kteří jsou v každodenním kontaktu s lidmi (např. zdravotníci, sociální pracovníci, psychologové, kouči …) je již samozřejmostí, že absolvují pravidelnou supervizi. Setkávání s profesionálním supervizorem je pro ně příležitostí zreflektovat svůj způsob práce s lidmi, probrat obtížné situace, vlastní nejistoty, pochybnosti či dilemata, a získat nezávislý pohled a zpětnou vazbu na svou práci. Supervize je pro ně také důležitým nástrojem duševní hygieny a prevence vyhoření.

Kdo pomáhá vám jako manažerovi ujistit se, zda to děláte dobře, nebo se rozhodnout, jak postupovat v případě konkrétní složité situace nebo problematického člověka? S kým otevřeně mluvíte o svých pocitech, pochybnostech či obavách? Kdo vám poskytuje otevřenou zpětnou vazbu, nezaujatý názor či radu?

Tuto roli obvykle nemůže zastávat váš nadřízený, i kdybyste s ním měli sebelepší vztahy. A už vůbec ne někdo z vašich podřízených. Vaši přátelé, partner/ka či jiní rodinní příslušníci také nejsou nezaujatí, navíc je většinou nechcete zatěžovat svými "pracovními problémy". Zpětnou vazbu na konkrétní situace z vaší reálné praxe nezískáte ani na školení manažerských dovedností, kde se pracuje spíše s modelovými situacemi.

Řešením může být manažerská supervize!

Co při supervizi získáte a jak probíhá se dozvíte zde.

Zpět