Novinka v nabídce - 360° zpětná vazba

14.10.2016 14:57

Jste manažer a rád byste dostal zpětnou vazbu na vaše manažerské kompetence a dovednosti? Chcete vědět, jak vás vidí váš šéf nebo vaši kolegové? Chcete zjistit, jak jsou vaši podřízení spokojení s vaším stylem vedení?

Jste personalista a připravujete systém hodnocení zaměstnanců nebo manažerský audit? Nebo chcete vedoucím pracovníkům naplánovat "na míru" rozvojové aktivity?

Skvělou pomůckou je 360° zpětná vazba. Svým klientům nově nabízím realizaci 360° zpětné vazby pomocí moderního online systému, který umožňuje

- snadno distribuovat dotazníky všem hodnotitelům,

- zapojit libovolný počet hodnotitelů,

- připravit podobu hodnotícího dotazníku "na míru" podle vašich potřeb (počet a znění otázek, hodnotící škály ...) - nebo můžete využít mnou připravený dotazník,

- upravit podobu výstupní zprávy "na míru" podle vašich potřeb,

- garantovat anonymitu pro hodnotitele,

- rychle vyhodnotit data a získat výsledky.

Více informací najdete zde.

Zpět