Nová knížka o MBTI typologii

10.01.2019 14:23

V nakladatelství GRADA Publishing nedávno vyšla nové knížka "Jak rychle porozumět druhým" od autorů Paula D. Tiegera a Barbary Barron-Tiegerové.

Knížka představuje poutavý a srozumitelný úvod do osobnostní typologie MBTI.

V úvodu nabízí výstižné vysvětlení našich vrozených osobnostních preferencí, ilustrované mnoha konkrétními příklady. Následuje popis 16 osobnostních typů a 4 základních temperamentů podle MBTI typologie. Přitom autoři stále kladou důraz na to, že všechny typy jsou rovnocenné a stejnou měrou potřebné. Žádný není lepší ani horší, každý má své vrozené silné stránky, ale zároveň také potenciální slabiny.

Až potud se knížka příliš neliší od mnoha jiných publikací, které na téma MBTI typologie a jejího využití už dříve vyšly.

Co vnímám jako hlavní přínos této knížky, je technika Speed Reading People. Popisuje indicie v chodání, kterých si všímat, když chceme u druhého odhadnout jeho osobnostní preference, temperament a způsob cítění. Na základě těchto indicií můžeme s velkou mírou pravděpodobnosti rozeznat, ke kterému osobnostnímu typu náš protějšek patří. Knížka k tomu nabízí mnoho konkrétních příkladů a praktických cvičení, na kterých si svoji dovednost "rychločtení" druhých lidí můžete potrénovat.

Staré zlaté pravidlo "Jednejte s ostatními lidmi tak, jak chcete, aby oni jednali s vámi" pak autoři modifikují na "Jednejte s ostatnímu lidmi tak, jak tito lidé chtějí, aby se s nimi jednalo". Jinými slovy, mluvte s druhými lidmi jejich jazykem, přizpůsobte se jejich preferovanému komunikačnímu stylu. Výrazně tím zvýšíte pravděpodobnost, že se s nimi úspěšně domluvíte.

K tomu autoři nabízejí další nástroj - Speed Reaching People - sadu doporučení, na co se zaměřit a jak nejlépe komunikovat s lidmi různých temperamentů a různých osobnostních typů.

Ačkoliv se typologií MBTI sama už dlouho zabývám a v praxi ji používám, bylo pro mě přečtení této knížky velmi užitečné. Doporučuji k přečtení!

Zpět