Nejčastější žrouti času

31.03.2010 12:46

Přečtěte si následující seznam 30 nejobvyklejších časožroutů a zaškrtněte pět „svých“, které jsou pro vás nejpříznačnější.

 1. Nemám jasně stanovené cíle.
 2. Nemám vyjasněné priority.
 3. Snažím se udělat toho příliš mnoho najednou.
 4. Nemám přehled o očekávaných úkolech a aktivitách.
 5. Nedělám si denní plány činností a úkolů.
 6. Mám přeplněný psací stůl a chaos ve svých věcech, dokumentech apod.
 7. Věnuji hodně času „papírování“.
 8. Nemám vytvořený systém zakládání písemností, často hledám různé doklady a papíry.
 9. Často hledám své poznámky nebo lístečky s adresami, telefonními čísly apod.
 10. Často vyřizuji v práci své osobní záležitosti a soukromé telefonní hovory.
 11. Beru ihned každý telefon a vyřizuji ihned všechny příchozí hovory.
 12. Věnuji se ihned neohlášeným návštěvníkům.
 13. Neumím říci „ne“, když ode mě někdo něco chce.
 14. Mám malou sebekázeň.
 15. Trávím hodně času sháněním potřebných informací.
 16. Často nejsem schopen dokončit daný úkol, protože už se v duchu zabývám jinými věcmi.
 17. Pracuji v hlučném prostředí, které mě rozptyluje.
 18. Účastním se zdlouhavých porad, které nemají přesně vymezenou dobu trvání.
 19. Na jednání a porady často přicházím bez předchozí přípravy.
 20. Nevyjadřuji se jasně a přesně, ztrácím čas tím, že musím lidem věci znovu vysvětlovat.
 21. Vše, co dělám, musí být uděláno naprosto precizně.
 22. O všem si pořizuji přesné a podrobné záznamy.
 23. Rád si jdu jen tak popovídat s kolegy.
 24. Mám chorobný sklon všechno odkládat až na nejzazší možný termín.
 25. Chci znát všechna fakta a snažím se vždy zjistit co nejvíce informací.
 26. Mám „prostoje“, kdy např. čekám na druhé lidi, na dodání podkladů apod.
 27. Jsem netrpělivý, chci všechno vyřešit ihned.
 28. Snažím se co nejvíce věcí udělat sám, málo deleguji.
 29. Nedostatečně kontroluji úkoly, které jsem uložil druhým nebo delegoval na druhé.
 30. Když za mnou někdo přijde s nějakým problémem, snažím se ho ihned vyřešit.

Řízení času je otázkou našich návyků. Tyto návyky jsme si nějak během svého dosavadního života utvořili. Pokud ale zjistíme, že nám určitý návyk už nepomáhá, ale spíše škodí, můžeme začít pracovat na jeho změně, vytvořit si nový, užitečnější návyk. Když teď víte, jak vypadá vašich "TOP 5" časožroutů, co si takhle udělat konkrétní plán, jak s nimi zatočit? :-)

Zpět