Nabídka kurzů v oblasti soft skills

24.09.2010 12:10

V rubrice Produkty nově najdete nabídku Kurzy v oblasti soft skills. Tyto kurzy jsou standardně koncipované jako dvoudenní, ale každému klientovi ráda připravím individuální nabídku "na míru" co se týče obsahu i rozsahu kurzů. Při vedení těchto kurzů využívám koučovacího přístupu, tj. každý účastník si definuje svůj cíl (co konkrétně se chce naučit, v čem se chce zlepšit) a odchází s akčním plánem, jak bude nově nabyté znalosti a dovednosti uvádět do praxe.

Zpět