Na jakých tématech se při koučování nejčastěji pracuje?

30.04.2014 11:15

Firmy a manažeři obvykle využívají individuální nebo týmový koučink, když chtějí:

 • nastavit nebo změnit strategii firmy nebo útvaru,
 • zvýšit pracovní výkonnost (svoji či svých podřízených),
 • zlepšit své manažerské dovednosti, schopnost vést lidi,
 • určit si vize, cíle, priority,
 • řešit problémy a krizové situace,
 • odstranit problémy v komunikaci,
 • efektivně řídit projekty,
 • efektivně zavést nějaké změny,
 • být v dobré kondici, zabránit přetížení a vyhoření,
 • zlepšit komunikaci v týmech,
 • konstruktivně řešit konflikty a náročné situace,
 • zvýšit výkonnost týmu,
 • maximálně využít potenciálu jednotlivých členů a celého týmu.

Lidé v osobním životě nejčastěji využívají koučink, když chtějí:

 • objevit a lépe využít svůj osobní potenciál,
 • nalézt životní rovnováhu,
 • posílit si sebevědomí,
 • řešit krize a problémy v osobních vztazích,
 • zlepšit svoji schopnost komunikace s druhými lidmi,
 • vybrat si správně profesi,
 • naplánovat si svoji budoucí kariéru,
 • změnit zaměstnání,
 • zvládnout situaci při ztrátě zaměstnání a rychle si najít nové uplatnění apod.
Obecně je koučování vhodné všude tam, kde s něčím novým začínáte, kde chcete udělat nějakou důležitou změnu, kde se chcete něco naučit a v něčem zlepšit.
Zpět