Mýty o komunikaci

30.09.2010 15:07

Jak znějí časté mýty o komunikaci, a jak je tomu ve skutečnosti?

 

 

Mýtus

 

Pravda

Jestliže mluvíme stejným jazykem, musíme si rozumět.

Slova mají pro každého jiný význam. Interpretace závisí na osobnosti, předcházejících zkušenostech,  náladě, očekáváních …

Je možné přerušit rozhovor a úplně přestat komunikovat.

Ke komunikaci dochází vždy – není možné nekomunikovat! I když se někdo rozhodne přerušit kontakty, tak tím komunikuje svůj postoj.

Rozhovor vede ten, kdo má slovo a víc mluví.

Rozhovor je usměrňovaný otázkami – ten, kdo se ptá, přebírá iniciativu a řídí průběh rozhovoru

Posluchač nese zodpovědnost za to, že věc nesprávně pochopil.

Hovořící má 100% zodpovědnost za to, zda a jak ho posluchač pochopil, má v rukách všechny prostředky, aby si to ověřil.

Vztahy neovlivňují komunikaci, člověk se dokáže odosobnit a předávat pouze čisté informace.

Vzájemný vztah je určující, přenos jakýchkoli informací je výrazně ztížený, pokud jsou vztahy narušené.

Dokážu dokonale utajit svoje pocity a to, co si myslím o druhé straně.

Neverbální komunikace se nadá úplně ovládat, během delší konverzace druhá strana vycítí váš stav a pocity.

Slova – obsah řečeného – přenášejí podstatnou část informací.

Většina vjemů probíhá neverbálně – při komunikaci se přenáší rozhodující objem informací beze slov.

Zpět