Myšlení - cítění

30.04.2010 15:41

Lidé s preferencí myšlení se projevují následovně:

 • Problémy řeší pomocí logiky, shromáždění a vyhodnocení faktů
 • Chtějí spravedlivost, jednotný přístup ke všem
 • Nabízí nezaujaté objektivní rady
 • Aby přijali nějakou změnu, musí mít logický důvod
 • Problémy vnímají v rovině příčin a následků
 • Soustředí se na úkol a výsledek, harmonické prostředí pro ně není tak důležité
 • Mohou popuzovat lidi tím, že přehlížejí jejich emoce
 • Rozhodují se neosobně, často bez ohledu na přání lidí kolem sebe
 • Při nesouhlasu vyjadřují otevřeně kritiku
 • Zaměřují se na principy
 • Chtějí být chváleni za splnění úkolu nebo překročení cíle
 • Stresující pro ně je nekompetentnost
 • Jejich motto je: „Je to logické?“

Lidé s preferencí cítění se projevují následovně:

 • Nabízí pomoc a podporu
 • Vyžadují postupy, které jsou pochopitelné a přijatelné pro lidi
 • Nahlížejí na problémy v kontextu jejich dopadu na lidi
 • Aby přijali nějakou změnu, musí tato změna vést k harmonii a lepším vztahům
 • Při rozhodování analyzují hodnoty svoje a druhých lidí
 • Nejlépe pracují v harmonii s ostatními, soustředí se na lidi a vztahy
 • Rádi naplňují potřeby lidí
 • Jsou soucitní a neradi sdělují lidem nepříjemné věci
 • Otevřené kritice se pokud možno vyhýbají
 • Chtějí být chváleni za dobrou spolupráci na úkolu
 • Stresující je pro ně nedostatek spolupráce
 • Jejich motto je: „A co lidi?“

Jak komunikovat s lidmi s převahou myšlení:

 • Buďte objektivní
 • Svá tvrzení podkládejte logickými důvody
 • Nabídněte přímou zpětnou vazbu
 • Při diskusi se vyhněte projevům emocí
 • Buďte logičtí, racionální, jasní, precizní
 • Používejte argumentaci typu plusy a minusy, příčiny a následky
 • Neberte si kritiku osobně

Jak komunikovat s lidmi s převahou cítění:

 • Udělejte si čas, abyste je dobře osobně poznali a vytvořili si vztah
 • Při naslouchání se vyhněte kritizování a hodnocení
 • Zjišťujte, co je pro ně důležité a jaké hodnoty uznávají
 • Mějte na paměti jejich potřebu harmonie a pozitivní atmosféry
 • Buďte přátelští a poskytujte podporu a pochvalu
 • Kritiku vyjadřujte taktně, kritizujte chování, nikoli člověka
Zpět