Můžu koučovat sám sebe?

30.10.2014 13:03

Lidé, kteří se seznámili s koučováním a přijali za své principy, na kterých koučování stojí,  mohou také s úspěchem používat koučink jako svépomocnou metodu a koučovat sami sebe. Self-koučink nám může pomáhat změnit naše zaběhnuté vzorce chování a myšlení a být efektivnější v dosahování našich cílů.

Takový sebe-koučink se může hodit, třeba když chceme:

  • Lépe si určit priority v životě, abychom se zaměřili na to podstatné a netříštili síly,
  • Zvládnout nějaký dlouhodobý a náročný úkol (třeba dokončit studium, stavbu, projekt …),
  • Lépe hospodařit se svým časem a organizovat si své věci,
  • Lépe sladit práci, osobní a rodinný život,
  • Změnit svůj životní styl či životosprávu,
  • Vybrat si oblast pracovního uplatnění,
  • Změnit práci nebo kariéru,
  • Nalézt životní rovnováhu,
  • Posílit si sebevědomí,
  • Řešit krize a problémy v osobních vztazích …

Ne vždy je ale člověk schopný sám sobě položit ty pravé otázky a důsledně na ně hledat odpověď. Někdy máme tak trochu klapky na očích a některé věci ve svém životě nevidíme (nebo je nechceme vidět). Někdy sami sebe tak trochu šidíme nebo si něco nalháváme. Pak je užitečnější mít k dispozici jiného člověka – neutrálního a nezaujatého kouče – který nám pomůže lépe si věci uvědomit a ujasnit.

Přesto je často velmi užitečné využít koučovací techniky a přístupy k řízení vlastního života.

V dnešním čísle newsletteru "Cesta k úspěchu" vám nabízím malou sebekoučovací ochutnávku.

Přeji vám pěkné počtení a mnoho úspěchů v listopadu 2014!

Zpět