Můj vztah k přítomnosti

30.06.2011 14:12

V předchozích číslech newsletteru jsme hledali zdroje životní spokojenosti, radosti a štěstí v našem vztahu a postojích k minulosti a k budoucnosti. Mezi pozitivní emoce vztahující se k minulosti patří vyrovnanost, pocit naplnění a úspěšnosti, vděčnost a schopnost odpuštění. Pozitivní emoce ve vztahu k budoucnosti zahrnují víru, sebedůvěru, naději a optimismus.

Přestože vztah k minulosti i budoucnosti je pro naši celkovou životní spokojenost velmi důležitý, žijeme tady a teď, v přítomnosti. Co znamená být šťastný v tomto okamžiku a jak můžeme své přítomné štěstí posilovat? Psychologové rozlišují mezi dvěma zdroji, které nám dávají pocit štěstí tady a teď: potěšení a požitky.

V tomto čísle newsletteru „Cesta k úspěchu“ se mimo jiné dozvíte:

  • jaký je rozdíl mezi potěšením a požitkem,
  • co je to „flow“,
  • proč lidé nejsou šťastní, i když mají všechno.

Přeji vám příjemné počtení a hodně štěstí v červenci 2011!

Zpět