Můj vztah k minulosti

28.02.2011 09:55

V minulém čísle newsletteru jsme se zabývali významem pozitivních emocí v životě a vnějšími faktory, které mohou míru našeho štěstí a spokojenosti ovlivnit.

Z hlediska míry štěstí jsou však nejdůležitější vnitřní faktory, to co můžeme sami ovlivňovat. Které proměnné ovládané vůlí vám přinesou více štěstí? Pozitivní emoce nejsou něco, co se nám "přihodí", ale sami si je vytváříme. Vnější okolnosti a události v našem životě prožíváme buď pozitivně nebo negativně, podle toho, jak je subjektivně hodnotíme, jaký jim přisuzujeme význam. Ve srovnání s konstitucí a vnějšími okolnostmi mají tyto vnitřní faktory na míru našeho štěstí největší vliv.

Pozitivní emoce se mohou vztahovat k minulosti (např. spokojenost, naplnění, hrdost a vyrovnanost), k přítomnosti (např. radost, nadšení, elán, potěšení, hluboké zaujetí nějakou činností), nebo k budoucnosti (např. optimismus, nadějě, víra a sebedůvěra).

V tomto čísle newsletteru "Cesta k úspěchu" se budeme zabývat emocemi, které se vztahují k naší minulosti. Dozvíte se mimo jiné:

  • do jaké míry vaše minulost ovlivňuje vaši budoucnost,
  • jak změnit své negativní pocity, vztahující se k minulosti,
  • zda dokážete být vděční za dobré věci ve vašem životě.

Přeji vám příjemné počtení a hodně štěstí v březnu 2011!

Zpět