Můj vztah k budoucnosti

30.04.2011 16:21

V minulých číslech newsletteru jsme se zabývali vztahem k minulosti a schopností odpouštět. Náš pocit životního štěstí a spokojenosti ale neovlivňuje jen pohled dozadu, do minulosti, ale také to, jak se díváme na naši budoucnost.

S pohledem do budoucnosti může být spojena řada pozitivních emocí, jako víra, důvěra a sebedůvěra, optimismus a naděje. Tyto emoce zvyšují naši odolnost vůči depresi, zlepšují náš pracovní výkon i tělesné zdraví. Podle svého vztahu k budoucnosti  a toho, co od budoucnosti očekávají, by se dali lidé rozdělit na dvě hlavní skupiny - optimisty a pesimisty. Optimisté se podle řady výzkumů cítí lépe, jsou zdravější a dožívají se vyššího věku.

V tomto čísle newsletteru „Cesta k úspěchu“ se mimo jiné dozvíte:

  • v čem se liší optimisté a pesimisté,
  • jak je možné zvyšovat svoji míru optimismu,
  • zda u vás převažují sklony k optimismu nebo pesimismu.

Přeji vám příjemné počtení a hodně optimismu v květnu 2011!

Zpět