Můj styl vedení

31.01.2012 15:05

Každý člověk je někdy v situaci, kdy se od něho očekává, že bude vést, řídit a ovlivňovat druhé lidi. Pokud pracujete na manažerské pozici, je pro vás vedení lidí denním chlebem. Ale druhé lidi vedete také, když jste v pozici učitele, trenéra, organizátora nějaké akce, když řídíte nějaký projekt. Nebo samozřejmě také, když vychováváte své děti.

Každý z nás tedy více či méně často potřebuje používat dovednosti, které jsou třeba pro vedení lidí. A které jsou to dovednosti? Například pomáhat druhým nastavovat si cíle, ukládat jim úkoly, určovat priority, delegovat pravomoci, kontrolovat je, hodnotit je a dávat jim zpětnou vazbu, předávat druhým lidem znalosti a zkušenosti, něco je učit, rozvíjet je, řešit případné konflikty atd. atd.

Existuje celá řada způsobů, jak k druhým lidem přistupovat a jak výše uvedené dovednosti používat. Každý člověk si ale obvykle vytvoří svůj styl vedení, který pak preferuje, který je mu vlastní. 

V tomto čísle newsletteru "Cesta k úspěchu" se mimo jiné dozvíte:

  • co ovlivňuje přístup k vedení lidí,
  • jaké základní styly vedení existují,
  • jaký styl vedení je vám vlastní.

Přeji vám příjemné počtení a mnoho úspěchů v únoru 2012!

Zpět