Můj růst

28.01.2010 13:39

Při řešení jakékoliv situace, při dosahování jakéhokoliv cíle nám může pomoci, když postupně projdeme čtyřmi fázemi:

 • Nejdříve se podíváme, jak vlastně vypadá náš cíl a čeho chceme doopravdy dosáhnout.
 • Potom zjistíme jaká je současná realita, jak to vypadá teď. Jak daleko jsme od našeho cíle, co už jsme pro jeho dosažení udělali, jaké zdroje máme k dispozici a jaké překážky nám mohou stát v cestě.
 • Dalším krokem je prozkoumat, jaké máme možnosti, co všechno můžeme pro dosažení cíle udělat, jaké nejrůznější cesty mohou vést k našemu cíli.
 • Nakonec se pro jednu z cest rozhodneme a vydáme se na ni, uděláme první kroky, potom další. Cestou se průběžně ohlížíme, zda jdeme stále správným směrem.

Jeden ze zakladatelů koučinku John Whitmore pro tento postup použil výstižnou zkratku GROW:

 • Goals (cíle),
 • Reality (realita, skutečnost),
 • Options (možnosti),
 • Will (vůle – v tomto případě k rozhodnutí a akci).

GROW česky znamená růst. Skutečně s každým cílem, kterého dosáhneme, s každým problémem, který vyřešíme, o něco vyrosteme, něco nového se naučíme. Koučovací přístup nám umožňuje učit se rychle, efektivně, a také zvyšuje radost z učení. Umožňuje nám opustit staré neúčinné postupy a osvobodit se od zažitých způsobů myšlení. Vede nás k uvědomění, že pouze my sami jsme schopni ovlivnit, jak budeme žít a zda dosáhneme svých cílů. Koučování v nás posiluje pocit odpovědnosti.

V únorovém čísle newsletteru "Cesta k úspěchu" se mimo jiné dozvíte:

 • jaký styl učení preferujete,
 • v čem je rozdíl mezi "klasickým" a koučovacím přístupem k učení,
 • jak jste na tom se svojí vůlí. 

Přeji vám příjemné počtení a hodně úspěchů při dosahování vašich rozvojových cílů!

Zpět