Můj postoj k náročným situacím

31.10.2011 14:39

I když se snažíme o pozitivní přístup, život není vždy jen procházkou růžovou zahradou. Každý den se setkáváme s nějakými výzvami, musíme čelit nějakým problémům, řešit různé složité situace.

Jak se k takovým náročným situacím ve vašem životě stavíte? Lidé se dají rozdělit do dvou skupin podle toho, jaký základní postoj k náročným situacím ve svém životě zaujímají. Buď jsou v takových situacích obětí, nebo tvůrcem. Tento postoj pak výrazně ovlivňuje jejich chování a způsob, jakým své problémy řeší (nebo neřeší).

V tomto čísle newsletteru „Cesta k úspěchu“ se mimo jiné dozvíte:

  • čím se vyznačuje postoj oběti a postoj tvůrce,
  • jaký je váš obvyklý postoj,
  • jak můžete přejít z role oběti do role tvůrce.

Přeji vám příjemné počtení a mnoho úspěchů v měsíci listopadu!

Zpět