Můj optimismus

30.04.2011 16:25

Jste optimista, nebo pesimista? Jak se díváte do budoucna? S jakým očekáváním se stavíte k budoucím událostem? Jak si vysvětlujete to, co se děje?

Vzpomeňte si minimálně na jednu událost z poslední doby, kterou hodnotíte jako dobrou a pozitivní. Položte si otázku: Proč se to stalo? Jaké jsou (byly) příčiny této události? Napiště si svou odpověď.

Nyní si vzpomeňte na nějakou špatnou, negativní událost, kterou jste v poslední době prožili, na nějaký neúspěch. Opět si položte otázku: Proč se to stalo? Jaké jsou (byly) příčiny této události? Napište si svou odpověď.

Optimisté se od pesimistů odlišují zejména tím, jak si vysvětlují dobré i špatné události, které je v životě potkají, v čem spatřují jejich příčiny.

Pesimisté se například domnívají, že příčiny špatných věcí, které je potkají, jsou trvalé: nepříjemné události budou přetrvávat, vždy se budou znovu dít a ovlivňovat jejich život. Používají slova „vždy“ a „nikdy“.

Příklady pesimistických komentářů:

 • Jsem vyřízený.
 • Nikdy se mnou nemluvíš.
 • Šéf je hajzl.

Optimisté naopak věří, že příčiny špatných zážitků jsou přechodné a časem pominou. Používají slova „někdy“, „v poslední době“, „momentálně“ …

Příklady optimistických komentářů:

 • Jsem momentálně dost unavený.
 • V poslední době jsi se mnou moc nemluvil.
 • Šéf má špatnou náladu.

Zcela opačně to funguje při vysvětlování dobrých událostí. Pesimisté věří, že příčiny dobrých událostí jsou přechodné. Uvádějí pomíjivé důvody, jako náklady, úsilí či vliv náhody.

Příklady pesimistických komentářů:

 • Dnes mám štěstí.
 • Hodně jsem se snažil.
 • Můj soupeř nebyl ve formě.

Optimisté se domnívají, že příčiny dobrých věcí jsou trvalé, jsou to např. naše vlastnosti a schopnosti.

Příklady optimistických komentářů:

 • Mám vždycky štěstí.
 • Mám talent.
 • Jsem lepší než můj soupeř.

Další rozdíl mezi pesimisty a optimisty spočívá ve specifičnosti nebo univerzálnosti vysvětlení svých úspěchů a neúspěchů.

Lidé, kteří mají pro své neúspěchy univerzální vysvětlení, se nechají problémy v jedné oblasti natolik ochromit, že vzdají i vše ostatní.

Příklady univerzálních (pesimistických) vysvětlení:

 • Všichni učitelé jsou nespravedliví.
 • Knihy nejsou k ničemu.
 • Jsem nesympatická.

Naopak lidé, jejichž vysvětlení je specifické, mohou v určité oblasti zažívat neúspěch či být bezmocní, ale v jiných oblastech kráčejí statečně dál.

Příklady specifických (optimistických) vysvětlení:

 • Profesor XY je nespravedlivý.
 • Tato kniha není k ničemu.
 • Jsem mu asi nesympatická.

Naopak je to opět u vysvětlení dobrých událostí. Pesimista se domnívá, že dobré věci mají konkrétní, specifické příčiny:

 • Asi jsem na ni dobře zapůsobil.
 • Na tu písemku jsem se dobře připravil.
 • Mám dobrou náladu.

Optimista věří, že úspěchy a dobré události mají univerzální, obecné příčiny:

 • Umím působit na lidi.
 • Jsem chytrý.
 • Jsem šťastný člověk.

Na každou událost se můžeme dívat z různých úhlů pohledu. Umění optimistického pohledu spočívá v nalézání trvalých a univerzálních příčin dobrých událostí, a zároveň v nalézání přechodných a specifických vysvětlení pro špatné věci, které nás potkají.

Zpět