Můj kouč

28.02.2010 15:05

Člověk, který přijme za své klíčové principy a filozofii koučování a naučí se používat některé koučovací nástroje, může s úspěchem koučovat i sám sebe. Podmínkou sebekoučování však je dobrá úroveň sebepoznání (znám sám sebe, své silné i slabé stránky, svoji motivaci ...), pozitivní myšlení, přiměřená sebedůvěra, otevřenost a upřímnost k sobě sama.

Jsou okamžiky nebo oblasti, kdy si ani při té nejlepší vůli se sebekoučováním nevystačíme. Například proto, že téma je pro nás příliš citlivé, vnitřní bariéry příliš velké, nedokážeme se sami na sebe podívat s nadhledem, máme klapky na očích, nejsme k sobě zcela upřímní. Pak je užitečná spolupráce s druhým člověkem - profesionálním koučem. Kouč je nezaujatý, vidí nás a naši situaci objektivně, z jiných úhlů pohledu, dokáže nám položit otázky, které bychom sami sobě nepoložili a "otevřít nám oči". Někdy kouč funguje i jakási "externí vůle": vědomí, že někdo jiný ví o našich cílech a plánovaných krocích, že jsme se před někým zavázali je uskutečnit, silně zvyšuje naši motivaci to opravdu udělat.

Kouč nám může pomoci jak v pracovních záležitostech (zvyšování výkonu, dosahování lepších výsledků, řešení pracovních problémů, získávání nových dovedností ...), tak v oblasti našeho života a vztahů (řešení krizí a problémů v osobních vztazích, nalezení životní rovnováhy, posílení sebevědomí ...). Přestože se většina profesionálních koučů věnuje koučování ve firmách, přibývá i těch, kteří se specializují na životní koučink.

V březnovém čísle newsletteru "Cesta k úspěchu" se mimo jiné dozvíte:

  • proč vlastně koučování funguje,
  • jak si vybrat svého kouče,
  • zda myslíte pozitivně. 

Přeji vám příjemné počtení a hodně úspěchů při dosahování vašich cílů, ať už sami nebo s vaším koučem.

Zpět