Můj check-list

29.02.2012 16:08

Správné ukládání úkolů druhým lidem je důležitá manažerská dovednost, s kterou se nerodíme, ale je třeba se ji učit. Zamyslete se nad tím, jak lidem ukládáte úkoly vy a kde vznikají nejčastější nedorozumění. A až budete příště ukládat úkol, zkuste použít následující kontrolní seznam otázek:

  • Řekl/a jsem jasně a konkrétně, co chci a jak má vypadat výsledek?
  • Je mně i druhému člověku jasné, jak poznáme, že byl úkol splněn?
  • Vysvětlil/a jsem dostatečně cíl a smysl úkolu?
  • Zeptal/a jsem se na názor druhého?
  • Určil/a jsem jasný a jednoznačný termín splnění úkolu?
  • Ověřil/a jsem si, zda a jak mi druhý člověk porozuměl?
Zpět