Můj akční plán

01.11.2009 14:09

Stanovili jsme si cíl. Zmapovali jsme současný stav. Nalezli jsme různé možnosti a cesty, vedoucí k cíli. Rozhodli jsme se a vybrali jsme si cestu, po které se chceme vydat. Samotné rozhodnutí ale nestačí, důležitá je realizace. Kolik už bylo v našem životě krásných, ale nezrealizovaných předsevzetí? Důležité je začít, pustit se do toho. Jak řekl čínský filozof Lao C´: „Cesta tisíce mil začíná jediným krokem“.

V listopadovám čísle newsletteru "Cesta k úspěchu" se mimo jiné dozvíte:

  • jak si sestavit svůj akční plán,
  • jak vydržet a nevzdat to, když vše nejde hladce,
  • odkud pramení vaše motivace. 

Přeji vám příjemné počtení a hodně úspěchů při realizaci vašeho akčního plánu.

Zpět