Motivační desatero

30.07.2010 14:50

Chcete-li motivovat ostatní, musíte být sami motivovaní. Pomoci vám může třeba následující motivační desatero:

  1. Stanovujte si SMART cíle a pravidelně kontrolujte, čeho jste daný den, měsíc nebo rok dosáhli.
  2. Vytvořte si vlastní systém odměn za své úspěchy a pokroky.
  3. Dohodněte se sami se sebou, že vždy uděláte, co bude ve vašich silách.
  4. Před každým důležitým úkolem si předem představte sama sebe, jak děláte určitou věc a jak dosahujete vytčeného cíle.
  5. Veďte si seznam všech vašich úspěchů, radujte se a oslavujte každý úspěch.
  6. Snažte se vždy poučit ze svých zkušeností - z úspěchů stejně jako z neúspěchů.
  7. Mluvte sami se sebou pozitivním způsobem a neustále si vizualizujte úspěch či splněný cíl.
  8. Veďte si tajný seznam vašich silných stránek, napište si všechno, v čem jste dobří, co na sobě máte rádi, co sami na sobě obdivujete.
  9. Používejte pozitivní afirmace a často si je opakujte.
  10. Vyhněte se srovnávání s ostatními.
Zpět