Moje zdroje

02.08.2009 11:44

Pod pojmem zdroje si můžeme představit nejrůznější věci, které máme, nebo které potřebujeme mít k tomu, abychom mohli dosáhnout našich cílů. Zdroje mohou být vnitřní (naše znalosti, schopnosti, dovednosti, vlastnosti, hodnoty, motivace …, tedy náš potenciál) nebo vnější (jiní lidé, peníze, materiál, nástroje, informace …).

Koučování vychází z předpokladu, že každý člověk má všechny potřebné zdroje k dosažení svých cílů a pokud je nemá, dokáže si je získat. Těchto svých zdrojů si pouze někdy nejsme vědomí. Prostřednictvím své vědomé mysli jsme totiž schopni přijímat jen velmi malé množství informací, jak těch, které přicházejí z vnějšího světa, tak těch z vnitřního světa našich myšlenek a pocitů. Máme však v sobě systém hlubší znalosti, který zahrnuje všechno, co jsme se dosud naučili, všechny naše minulé zkušenosti i všechno to, co se děje právě teď, ale nevěnujeme tomu vědomou pozornost. Tento systém se nazývá nevědomí (někteří autoři ho označují jako předvědomí) a je daleko moudřejší než naše vědomá mysl. Koučování nám umožňuje postupně tyto nevědomé obsahy přenášet do našeho vědomí, aktivně s nimi pracovat, využívat je jako své zdroje. Objevíme, že všechno, co potřebujeme k našemu úspěchu, vlastně už máme v sobě :-)

V srpnovém čísle newsletteru "Cesta k úspěchu" se mimo jiné dozvíte:

  • jaký je váš potenciál a v čem spočívají vaše silné stránky,
  • jak hospodaříte se svou energií,
  • odkud pramení vaše motivace.

Přeji vám příjemné počtení a hodně úspěchů v objevování a využívání vašich zdrojů!

Zpět