Moje výsledky

30.11.2009 15:18

Nastavili jsme si cíl. Zmapovali jsme realitu. Nalezli jsme možné cesty a jednu z nich si vybrali. Vydali jsme se na cestu k našemu cíli a udělali jsme první kroky. Jdeme ale správným směrem? Neměli jsme raději udělat něco úplně jiného? Jaké jsou výsledky našeho snažení? Blížíme se skutečně k cíli, nebo se od něho spíše vzdalujeme? Aby byly naše kroky k cíli efektivní, je třeba je průběžně vyhodnocovat, poskytovat si zpětnou vazbu. Je to jako dívat se sám na sebe do zrcadla.

V prosincovém čísle newsletteru "Cesta k úspěchu" se mimo jiné dozvíte:

  • jak sami sobě poskytnout zpětnou vazbu pomocí otázek,
  • zda umíte přijímat zpětnou vazbu od druhých,
  • zda dokážete poskytnout užitečnou zpětnou vazbu druhým.

Přeji vám příjemné počtení a hodně úspěchů při přijímání i poskytování zpětné vazby.

Zpět