Moje vnitřní přesvědčení

31.10.2010 15:02

V průběhu svého života si vytváříme systém vnitřních přesvědčení - postojů, názorů, hodnotících soudů apod. Když se tato přesvědčení utvoří a zafixují, dostávají se mimo dosah uvědomování, stanou se součástí naší nevědomé mysli. Vnímáme je pak jako "realitu" nebo "objektivní pravdy". Druzí lidé, kteří tyto "pravdy" nevnímají, se podle nás mýlí nebo jsou tvrdohlaví. Takové "pravdy" nejsou přístupné logickému uvažování a jsme schopni je "do krve" obhajovat.

Systém našich vnitřních přesvědčení formuje naši osobnost a do velké míry ovlivňuje naše chování. Některá přesvědčení jsou užitečná, pomáhají nám orientovat se ve světě, rozhodovat se, dosahovat našich cílů. Jiná přesvědčení mohou být vyloženě škodlivá, brání nám v pozitivních změnách. Pokud se chováme pod jejich vlivem, druzí naše chování vnímají jako "problematické".

V tomto čísle newsletteru "Cesta k úspěchu" se mimo jiné dozvíte:

  • jak naše vnitřní přesvědčení vznikají,
  • jak nám pomáhají či brání v dosahování našich cílů,
  • jaká případná škodlivá přesvědčení si v sobě neseme.

Přeji vám příjemné počtení a hodně úspěchů v odbourávání škodlivých přesvědčení!

Zpět