Moje střídmost

31.07.2011 14:55

Tato základní ctnost je sycena trojicí silných stránek. Jak moc na vás opět platí následující charakteristiky?

15. Sebekázeň

Dokážete držet své touhy, potřeby a impulzy pod kontrolou? Umíte regulovat své emoce, zmírnit a zneutralizovat své nepříjemné pocity? Dokážete si odepřít či odložit krátkodobé potěšení v zájmu dosažení dlouhodobého cíle? Pokud jste si něco předsevzali (např. držet dietu), vydržíte to a dotáhnete to do konce?

16. Obezřetnost a opatrnost

Neříkáte ani neděláte věci, kterých byste mohli později litovat? Dobře zvážíte situaci, než se pustíte do dalšího kroku? Jste prozíraví a rozvážní? Dobře odoláváte různým lákadlům a svodům? Vyhýbáte se nebezpečným činnostem? V přátelských a milostných vztazích si obvykle dobře vyberete?

17. Pokora a skromnost

Nechcete být za každou cenu „v záři reflektorů“, raději za sebe necháte mluvit své úspěchy? Nepovažujete se za někoho zvláštního, cítíte se být rovní ostatním lidem? Dokážete se dívat na věci s nadhledem a v širším měřítku vnímáte své osobní ambice, vítězství a prohry jako poměrně nedůležité? Když vám lidé lichotí, obvykle změníte téma?

Zpět