Moje spravedlnost

31.07.2011 14:53

Další základní ctnost se obvykle projevuje prostřednictvím těchto tří silných stránek. Jak moc na vás platí následující charakteristiky?

12. Týmovost a loajalita

V týmu jste loajálními a oddanými spolupracovníky? Vždy uděláte svůj díl práce, neschováváte se za ostatní? Jste ochotni vynaložit velké úsilí pro úspěch skupiny? Máte respekt k autoritám? Dokážete svůj vlastní zájem obětovat ve prospěch skupiny, jíž jste členem?

13. Nestrannost a slušnost

Nedopustíte, aby vaše osobní pocity a předsudky ovlivňovaly vaše rozhodnutí o jiných lidech? Dáte každému stejnou šanci? Chováte se ke všem lidem stejně, ať se jedná o kohokoli? Dokážete potlačit své antipatie k druhým lidem?

14. Schopnost vést

Umíte dobře organizovat různé činnosti a dohlédnete, aby se opravdu uskutečnily? Udržujete dobré vztahy mezi členy skupiny, jíž jste členem nebo vedoucím? Uznáváte svoji odpovědnost za chyby? Dokážete lidi přesvědčit, aniž byste na ně tlačili či naléhali?

Zpět