Moje sociální dovednosti

31.08.2010 11:36

Sociální dovednosti jsou důležitou součástí toho, čemu říkáme emoční inteligence. Umožňují nám vytvářet a udržovat osobní vztahy, fungovat jako člen různých skupin a týmů, ovlivňovat postoje, názory a chování druhých lidí, zvládat konflikty apod. Jsou naprosto nezbytné pro všechny, kteří vedou druhé lidi - manažery, učitele, trenéry ...

Sociální dovednosti zahrnují schopnost komunikovat s lidmi, navazovat kontakty a spolupracovat s druhými. Ani ten nejinteligentnější člověk nedokáže bez sociálních dovedností v práci úspěšně fungovat - pokud tedy nepracuje jako hlídač majáku. Všimněte si, že ve všech personálních inzerátech patří požadavky na sociální dovednosti uchazečů k těm nejdůležitějším.

V záříjovém čísle newsletteru "Cesta k úspěchu" se mimo jiné dozvíte:

  • jak vypadá vaše sociální síť,
  • co je důležité pro úspěšnou a harmonickou spolupráci,
  • jak zvládáte networking. 

Přeji vám příjemné počtení a mnoho úspěchů v září 2010!

Zpět