Moje silné stránky

31.07.2011 14:47

Cestou k tomu, jak být v životě spokojenější, je rozvíjet své silné stránky a nalézat takové oblasti činnosti, ve kterých můžeme své silné stránky uplatňovat.

Každý člověk má nějaké výrazné vlastnosti a schopnosti, ve kterých vyniká nad ostatní. Kdy takové vlastnosti a schopnosti nazýváme silnými stránkami? Pozitivní psychologové objevili, že existuje šest vlastností, můžeme také říci ctností, které jsou uznávané a respektované v každé významné náboženské a kulturní tradici (od antiky, židovské a křesťanské víry, přes korán, buddhismus, konfucianismus, až po Benjamina Franklina).

Jsou to tyto ctnosti:

  • Moudrost a vědění
  • Odvaha
  • Láska a lidskost
  • Spravedlnost
  • Střídmost
  • Duchovnost a transcedence.

Těchto šest ctností, podporovaných téměř všemi náboženskými a filozofickými směry v dějinách lidstva, dohromady vytváří pojem tzv. dobrého charakteru. U každé ctnosti si můžeme představit několik způsobů, jak jí dosáhnout, a několik cest, jak ji naplňovat. Tyto cesty odpovídají nejdůležitějším silným stránkám osobnosti člověka.

Silné stránky podle pozitivní psychologie nejsou totožné s nadáním (jako je například absolutní hudební sluch, fyzická krása, sportovní vlohy …). Silné stránky jsou morálními vlastnostmi, zatímco nadání se morálky netýká. Například manuální zručnost (= nadání) člověk může využít jak k vyřezávání krásných figurek do betlému, tak k vykradení pokladničky v kostele. Zatímco nadání je spíše vrozené (většinou ho buď máte, nebo ne), silné stránky mohou být budovány a rozvíjeny.

Silná stránka se projevuje dlouhodobě v různých situacích a je ceněna pro sebe sama. Prokáže-li jeden člověk silnou stránku, neponíží tím ostatní ve svém okolí. Druzí jsou spíše povzneseni a inspirováni.

V tomto čísle newsletteru „Cesta k úspěchu“ se mimo jiné dozvíte:

  • kterých 24 vlastností a schopností považuje pozitivní psychologie za základní silné stránky člověka,
  • jaké jsou vaše hlavní silné stránky,
  • jak tyto silné stránky můžete poznat a uplatňovat.

Přeji vám příjemné počtení a hodně spokojenosti v srpnu 2011.

Zpět